Organizer: Hovedstadens Lan Party Forening

Website: http://hlparty.dk
Steam Group: None
Organizer logo

----------------------------Danish-------------------------- HLParty arrangeres af foreningen Hovedstadens LanParty Forening. Foreningen er en folkeoplysende forening, godkendt i Hillerød kommune. Foreningens formål er (uddrag af vedtægter): "Foreningens formål er at samle unge mennesker, primært i hovedstadsområdet, med interesse for computere og IT, for derved at medvirke til at styrke medlemmernes sociale kompetencer, skabe kontakt på tværs af kommunegrænser, etnicitet, køn og alder og styrke medlemmernes almennyttige IT kundskaber til glæde for den enkelte, såvel som for samfundet." Overskud fra et arrangement går til drift af foreningen (f.eks. webhotel, vedligeholdelse og nyinkøb af servere, switche, netværkskabler mv.), samt til at sikre fremtidige arrangementer.

 

Events (1)